don’t give up till it’s over !

Rusałka admirał (Vanessa atalanta)

Ten motyl „po przejściach”  był widywany w ogrodzie blisko przez 2 tygodnie !!!! Cóż za hart ducha w takim małym ciałku! Nazwa „Admirał ” widać nadana mu nie od parady!

(This butterfly  was seen in the garden  near for 2 weeks!! What a fortitude in such a small corpus! The name „Admiral” attributed to him did not see the parade! )

Dodaj komentarz